Copyright 2021 - Custom text here

Školsko takmičenje – 12. decembar 2020. godine

U subotu, 12. decembra 2020. godine održaće se školsko takmičenje. Učenici koji budu postigli najbolje rezultate predstavljaće Gimnaziju na Državnom takmičenju.

Takmičenje iz francuskog jezika iz opravdanih razloga odlaže se za ponedjeljak 14. decembar 2020. godine.

U skladu sa epidemiološkim mjerama, molimo vas da u Školi budete 15 minuta prije zakazanog termina, poštujući raspored ulaska/izlaska.

Raspored takmičenja je u nastavku:

 

Vrijeme: 7:30-9:00 sati

Predmet

Kategorija

Učionica

Razred

Ulaz/Izlaz

HEMIJA

I

6

1. i 2. razred

Glavni ulaz

HEMIJA

II

7

3. i 4. razred

Glavni ulaz

 

Vrijeme: 7:30-9:00 sati

Predmet

Kategorija

Učionica

Razred

Ulaz/Izlaz

ENGLESKI JEZIK

I

3

1a,1d, 1e2, 1e3, 1g, 1e4,1f, 1i

Ulaz II

(kod učionice br.6)

ENGLESKI JEZIK

I

4

1h, 1n, 2e1,2e2,2e3,2h,2j,2i

Ulaz II

(kod učionice br.6)

ENGLESKI JEZIK

II

5

3. i 4. razred

Ulaz II

(kod učionice br.6)

 

Vrijeme: 7:30-9:00 sati

Predmet

Kategorija

Učionica

Razred

Ulaz/Izlaz

RUSKI JEZIK

I

7a

1. i 2. razred

Glavni ulaz

RUSKI JEZIK

II

8

3. i 4. razred

Glavni ulaz

 

Vrijeme: 7:30-9:00 sati

Predmet

Kategorija

Učionica

Razred

Ulaz/Izlaz

NJEMAČKI JEZIK

I

9

1. i 2. razred

Glavni ulaz

NJEMAČKI JEZIK

II

10

3. i 4. razred

Glavni ulaz

 

Vrijeme: 9:15-10:45 sati

Predmet

Kategorija

Učionica

Razred

Ulaz/Izlaz

ITALIJANSKI JEZIK

I

3

1. i 2. razred

Ulaz II

(kod učionice br.6)

ITALIJANSKI JEZIK

II

4

3. i 4. razred

Ulaz II

(kod učionice br.6)

ISTORIJA

I

5

1. i 2. razred

Ulaz II

(kod učionice br.6)

ISTORIJA

II

6

3. i 4. razred

Ulaz II

(kod učionice br.6)

GEOGRAFIJA

-

7

2j, 2l, 3l

Glavni ulaz

FIZIKA

I

7a

1.razred A smjene

Glavni ulaz

FIZIKA

I

8

1.razred B smjene

Glavni ulaz

FIZIKA

II

9

3. i 4. razred

Glavni ulaz

 

Vrijeme: 11:00-12:30 sati

Predmet

Kategorija

Učionica

Razred

Ulaz/Izlaz

BIOLOGIJA

I

5

1. i 2. razred

Ulaz II

(kod učionice br.6)

BIOLOGIJA

II

6

3. i 4. razred

Ulaz II

(kod učionice br.6)

 

 

Vrijeme: 11:00-14:00 sati

Predmet

Kategorija

Učionica

Razred

Ulaz/Izlaz

PROGRAMIRANJE

-

17

Svi razredi

Glavni ulaz

 

 

Vrijeme: 14:15-15:45 sati

Predmet

Kategorija

Učionica

Razred

Ulaz/Izlaz

MATEMATIKA

I

5

1. i 2. razred

Glavni ulaz

MATEMATIKA

II

6

3. i 4. razred

Glavni ulaz

 

 

PONEDJELJAK, 14. DECEMBAR 2020. GODNE

 

Vrijeme: 10:30-12:00 sati

Predmet

Kategorija

Učionica

Razred

Ulaz/Izlaz

FRANCUSKI JEZIK

I

24

1. i 2. razred

Glavni ulaz

FRANCUSKI JEZIK

II

25

3. i 4. razred

Glavni ulaz

 

f t g m

Gimnazija „Slobodan Škerović“

Ul. Vaka Đurovića 26

81 000 Podgorica, Crna Gora

Tel: ++382 20 664 044

Fax: ++382 20 667 546

e-mail:

[email protected];

[email protected];