Profesor: Vladimir Popović

Materijal za dvojezična odjeljenja

Materijal

Format

PDF

PPT

Interferention of light

preuzmi

 

Lens

preuzmi

 

Mirrors

preuzmi

 

Ray optics

preuzmi

 preuzmi

Napomena: prezentacije koje su date i u PowerPoint formatu u sebi sadrže animaciju koja nije vidljiva u PDF formatu