PRIMJER ČASA
Pofesorica: Biljana Vučurović
Tema: Pjesnički jezik, stilistika, versifikacija, lirika, epika
Tip časa: utvrđivanje
Materijal:
Scenario za čas preuzmi
Asocijacija 1 preuzmi
Asocijacija 2 preuzmi
Asocijacija 3 preuzmi