Copyright 2020 - Custom text here

PRIPREMA ZA MATURSKI ISPIT IZ PSIHOLOGIJE

Profesorica Mirjana Đurović pripremaće učenike za interni maturski ispit iz psihologije petkom od 12.45 h do 13.45 h, učionica br. 13, a profesorica Biljana Babović ponedjeljkom od 12 h do 13 h.

OGLAS ZA PROGRAM OBRAZOVANJA ZA STICANJE STRUČNE KVALIFIKACIJE ASISTENT/KINJA U NASTAVI

Na osnovu člana 23 Zakona o obrazovanju odraslih („Službeni list Crne Gore“, br. 20/11, 47/17) i Rješenja o izdavanju licence UPI broj:060-58/2018-2 od 06.06.2018. godine izdate od Ministarsva prosvjete CG, JU Gimnazija „Slobodan Škerović“- Centar za obrazovanje odraslih, objavljuje:

Oglas

za program obrazovanja za sticanje stručne kvalifikacije asistent/kinja u nastavi

Opširnije: OGLAS ZA PROGRAM OBRAZOVANJA ZA STICANJE STRUČNE KVALIFIKACIJE ASISTENT/KINJA U NASTAVI

Omaž Podgorici

Pozivamo vas da 27. decembra u 19 sati na Podgoričkom prazničnom pazaru prisustvujete izvođenju umjetničkog programa  „Omaž Podgorici”, koji pripremaju nekadašnji i sadašnji učenici Gimnazije „Slobodan Škerović”.

Opširnije: Omaž Podgorici

f t g m

Gimnazija „Slobodan Škerović“

Ul. Vaka Đurovića 26

81 000 Podgorica, Crna Gora

Tel: ++382 20 664 044

Fax: ++382 20 667 546

e-mail:

[email protected];

[email protected];