Film je puno više od umjetnosti. Zabavlja nas, nadahnjuje, podstiče na razmišljanje... uz film odrastamo, živimo i učimo. Uživajte u preporukama naših filmofila.

Cloud Atlas (knjiga 2004),pa film Cloud Atlas (2012)
The Up series (početak Seven Up! (1964))
Corpus Christi (2019)
Black Mirror (2011)
Honeyland (2019)
Walkabout (1971)