ŽENSKI PRINCIP KOJI DAJE SMISAO PRIPOVJEDAČEVOM ŽIVOTU

Neda Gačić, II-L: „Preporučujem svima da pročitaju knjigu ’Jelena, žena koje nema’ Iva Andrića, jer su opisi fascinantni i ostavljaju bez daha.

Vraćajući se temi žene, Andrić je oblikovao neke od najupečatljivijih ženskih likova evropske književnosti i prikazao svu dramu ženskog principa u modernim vremenima, ali i na moćan način osvijetlio dramu ljubavi.”