O ISKUPLJENJU, POŽRTVOVANOSTI, LJUBAVI I PATNJI...

Magdalena Kojović, II-S1, preporučuje roman „Jadnici“ Viktora Igoa, koji vješto prepliće lične sudbine s turbulentnom istorijskom epohom u jedinsvenu, raskošnu i maštovitu priču.