BUDUĆNOST JE MUTNA JUGOVINA: ŠTO JE BILO LED, POSTAJE TALAS!

Učenici Đorđe Ivanović, Ana Slavić I Milica Fuštić, II-A, preporučuju knjigu „Čovjek koji se smije“ Viktora Igoa: „Ova knjiga jedna je od onih za koje je potrebno strpljenje.

Navodi na razmišljanje i samokritičnost. Vremenom uvlači čitaoca u vrtlog dešavanja, prikazujući karaktere likova kroz radnju i razotkrivajući međusobne odnose. Piščeve riječi postaju oči kojima zavirujemo u osjećanja bola/ sreće likova, sagledavajući spektar predočenih ideja na zanimljiv način. Usredsrijediti se samo na nekoliko motiva ili tema u djelu je nemoguće, jer Igo nudi niz mudrosti i perspektiva na život. Prikazuje Gvieplena, glavnog lika, kojem je urezan osmijeh na licu (kao u filmu ’Joker’). On traži svoju sreću, stiče slavu kao putujući zabavljač, zaljubljuje se u slijepu djevojku i primoran je da donese tešku odluku ‒ slava ili ljubav?”