Copyright 2020 - Custom text here

MEĐUNARODNI DAN BIODIVERZITETA

Ministarstvo održivog razvoja i turizma sprovodi projekat „Podrška izradi šestog nacionalnog izvještaja prema Konvenciji o biološkoj raznovrsnosti (CBD)”, koji finansira  Globalni fond za životnu sredinu (GEF), uz podršku Programa Ujedinjenih nacija za životnu sredinu (UNEP, Najrobi). U okviru ovog projekta obilježava se Međunarodni dan biodiverziteta pod nazivom „Naš biodiverzitet, naša hrana, naše zdravlje”.

Opširnije: MEĐUNARODNI DAN BIODIVERZITETA

DJEČJA SPORTSKA MANIFESTACIJA „ŽOGARIJE”

U saradnji s Ministarstvom održivog razvoja i turizma i doo „Čistoća” Podgorica, učenici Eko odbora JU Gimnazije „Slobodan Škerović” iz Podgorice učestvovali su na Dječjoj sportskoj manifestaciji „Žogarije”, koja se održala u četvrtak, 16. maja, u Sportskom centru DADEX. U direktnoj komunikaciji s učenicima i njhovim roditeljima naši učenici Staša Šoškić i Danilo Sekulić predstavili su aktivnosti na projektu selektivnog sakupljanja otpada u Gimnaziji.

Opširnije: DJEČJA SPORTSKA MANIFESTACIJA „ŽOGARIJE”

f t g m

Gimnazija „Slobodan Škerović“

Ul. Vaka Đurovića 26

81 000 Podgorica, Crna Gora

Tel: ++382 20 664 044

Fax: ++382 20 667 546

e-mail:

[email protected];

[email protected];