Stručni aktiv biologije održao je sastanak s učenicima članovima Eko odbora škole. Tema sastanka je bila kompostiranje, s ciljem da se učenici pripreme kako bi od septembra započeli proces kompostiranja.