U ponedjeljak, 27. februara, dio učenika Gimnazije, uz podršku profesora biologije, realizovao je niz aktivnosti u vezi sa temom „Čini dobro, sačuvaj energiju”.

U okviru pomenutih aktivnosti sprovedena je anketa na nivou škole u kojoj je učestvovalo više od 150 učenika. Sama anketa sadržala je osam pitanja u vezi sa energetskom efikasnošću i obnovljivim izvorima energije. Svi odgovori su zabilježeni, obrađeni i grafički prikazani. U odjeljenju II-O, učenica Mia Knežević održala je prezentaciju o navedenoj temi, o čemu svjedoči video-zapis koji će biti prikazan na časovima biologije u svim razredima. U odjeljenjima IV-A, III-M, II-J, II-H, II-C i II-A čas je bio realizovan kroz grupni i individualni rad, a težište časa usmjereno na sljedeće aktivnosti učenika: analiza odrađene ankete, rad u ekspertskim grupama sa jasno definisanim zadacima za rad, prezentacija rada. Na nivou škole, u petak, 3. marta, biće organizovan kviz u čast Svjetskog dana energetske efikasnosti.

Cilj aktivnosti bio je da se učenici upoznaju sa značajem čuvanja energije, tj. energetske efikasnosti, jer je to danas prihvaćeni model ponašanja u najrazvijenijim zemljama. Da bismo sačuvali svoje prirodne resurse za buduće naraštaje, potrebno je da se svi uključimo u racionalno trošenje energije, a mi kao ustanova želimo ovome da doprinesemo kroz niz projekata.

Rezultate ankete možete pogledati ovde.