Ministarstvo održivog razvoja i turizma sprovodi projekat „Podrška izradi šestog nacionalnog izvještaja prema Konvenciji o biološkoj raznovrsnosti (CBD)”, koji finansira  Globalni fond za životnu sredinu (GEF), uz podršku Programa Ujedinjenih nacija za životnu sredinu (UNEP, Najrobi). U okviru ovog projekta obilježava se Međunarodni dan biodiverziteta pod nazivom „Naš biodiverzitet, naša hrana, naše zdravlje”.

Tim povodom, u Gimnaziji „Slobodan Škerović” održano je predavanje o značaju biodiverziteta za proizvodnju hrane učenicima 2I odjeljenja. Profesorica na Fakultetu za prehrambenu tehnologiju, bezbjednost hrane i ekologiju Univerziteta Donja Gorica prof. dr Aleksandra Martinović na interesantan način objasnila je značaj očuvanja biodiverziteta kada je u pitanju kvalitet hrane. Učenici su upoznati i sa zvaničnim oznakama kvaliteta hrane u EU.

Čovječanstvo se nalazi pred velikim izazovima, koje je samo kreiralo. Održavanje usluga ekosistema koje obezbjeđuje biodiverzitet ključno je za kvalitet života i opstanak u budućnosti. Stoga je neophodno da strategije koje se odnose na proizvodnju hrane i zdravlje prepoznaju i integrišu biodiverzitet na pravi način.