Copyright 2022 - Custom text here

HULIGANSTVO NAVIJAČKIH GRUPA

U utorak, 15. novembra, na času sociologije kulture u izbornim grupama 321 i 437, kod profesorice Marije Kovačević, članice Tima za nenasilje, održan je čas posvećen nasilju u sportu.

Učenici Petar Abramović, Luka Vemić i Nikola Radovanović pripremili su interesantne video-zapise i tekstualne prezentacije o huliganstvu navijačkih grupa, kao i o drugim devijacijama u svijetu igre (upotrebi doping sredstava, sportu kao prljavom poligonu politike, nastanku navijačkih grupa, simulacijama i namještanju utakmica). Budući da smo svjedoci sve većeg nasilja na terenu i oko njega, pokušali smo ovim aktivnostima ukazati na problem nasilja u sportu radi njegovog vraćanja pravim vrijednostima i poštovanju fer-pleja. Cilj ovih aktivnosti bio je da  učenike edukujemo kako da iskažu svoje emocije bez agresivnih ponašanja, kako da se nose na pravi način sa porazom, razočaranjem, tugom, nezadovoljstvom, ljutnjom  i razviju vještine nenasilne komunikacije.

f t g m

Gimnazija „Slobodan Škerović“

Ul. Vaka Đurovića 26

81 000 Podgorica, Crna Gora

Tel: ++382 20 664 044

Fax: ++382 20 667 546

e-mail:

[email protected];

[email protected];