На основу члана 12, став 2 Закона о стручном образовању (»Службени лист РЦГ«, бр. 64/02 и 49/07 и »Службени лист ЦГ«, бр. 45/10, 39/13, 47/17 и /21 ) и на основу члана 15 Закона о гимназији (»Службени лист РЦГ«, бр. 64/02 и 49/07 и »Службени лист ЦГ«, бр. 45/10, 39/13,  47/17 и /21), Министарство просвјете расписује 

КОНКУРС

ЗА УПИС УЧЕНИКА У И РАЗРЕД СРЕДЊИХ ШКОЛА У 

ЦРНОЈ ГОРИ ЗА ШКОЛСКУ 2022/2023. ГОДИНУ

 

ОПШТИ УСЛОВИ 

 

            На Конкурс за упис у И разред средње школе пријављују се кандидати који су завршили основну школу и који у вријеме подношења пријаве нијесу старији од 17 година.

            Пријава на Конкурс подноси се 27, 28. и 29. јуна 2022. године (од 0 до 24 часа) и 30. јуна 2022. године (до 15 часова).

Пријава на Конкурс подноси се електронски на адресу www.уписи.еду.ме. Ученик који први пут користи апликацију за упис потребно је да се претходно региструје.

У току трајања рока за подношење пријава за упис у школу, комисија је дужна да сваког дана у 16 часова објави ажурирану ранг листу кандидата, пријављених до 15 часова тога дана, а ради њиховог информисања о мјесту на ранг листи. Ранг листа се објављује на огласној табли школе и садржи за сваког кандидата: име, име родитеља, односно старатеља, презиме, остварени број бодова појединачно по критеријумима који се вреднују за упис и остварени укупан број бодова.

           

            Ранг листа кандидата за упис у школу објављује се на огласној табли школе најкасније до 4. јула 2022. године. Након објављивања ранг листе ученици подносе школи оригинална свједочанства посљедња три разреда основне школе и дипломе о резултатима са државних и међународних такмичења, односно додијељеном признању у роковима које одреди школа.

           

            Ученици који се уписују у И разред средњих школа ослобођени су од плаћања административне таксе, у складу са чланом 18 Закона о административним таксама („Службени лист РЦГ“, бр. 18/19).

Конкурс у цјелости можете преузети у наставку. 

 

https://www.gov.me/cyr/clanak/konkurs-za-upis-ucenika-u-prvi-razred-srednjih-skola-za-skolsku-2022-2023-godinu