Copyright 2020 - Custom text here

IV RAZRED - FIZIKA

Profesor: Vladimir Popović

Materijal za dvojezična odjeljenja

Materijal

Format

PDF

PPT

Interferention of light

preuzmi

 

Lens

preuzmi

 

Mirrors

preuzmi

 

Ray optics

preuzmi

 preuzmi

Napomena: prezentacije koje su date i u PowerPoint formatu u sebi sadrže animaciju koja nije vidljiva u PDF formatu

 

f t g m

Gimnazija „Slobodan Škerović“

Ul. Vaka Đurovića 26

81 000 Podgorica, Crna Gora

Tel: ++382 20 664 044

Fax: ++382 20 667 546

e-mail:

[email protected];

[email protected];