Copyright 2020 - Custom text here

II RAZRED - FIZIKA

Profesor: Vladimir Popović

Materijal za dvojezična odjeljenja

Materijal

Format

PDF

PPT

Bernoulli's equation

preuzmi

 

Buoyant force and archimedes principle

preuzmi   

Cosmic velocities

preuzmi

 

Energy

preuzmi

 

Fluids

preuzmi

 

fluids in motion

preuzmi

 

Law of conversation of energy

preuzmi

 

Potential energy

preuzmi

 

Temperature and molecules

preuzmi

 

Napomena: prezentacije koje su date i u PowerPoint formatu u sebi sadrže animaciju koja nije vidljiva u PDF formatu

 

f t g m

Gimnazija „Slobodan Škerović“

Ul. Vaka Đurovića 26

81 000 Podgorica, Crna Gora

Tel: ++382 20 664 044

Fax: ++382 20 667 546

e-mail:

[email protected];

[email protected];