Copyright 2020 - Custom text here

SEMINAR ELEKTRONSKI EVROPSKI JEZIČKI PORTFOLIO

Zavod za školstvo je, uz ekspertsku podršku Evropskog centra za moderne jezike iz Graca, 3. i 4. oktobra 2019. godine organizovao seminar Elektronski Evropski jezički portfolio( eELP), kojem su prisustvovali profesori iz naše škole: Ana Đelević, Maja Ivanović, Dragana Tasić, Nataša Bešović i Nemanja Mašović.

Učesnici su upoznati sa strukturom i funkcijom Evropskog jezičkog portfolija i njegovom elektronskom verzijom.

Voditelji seminara su eksperti Evropskog centra za moderne jezike.

f t g m

Gimnazija „Slobodan Škerović“

Ul. Vaka Đurovića 26

81 000 Podgorica, Crna Gora

Tel: ++382 20 664 044

Fax: ++382 20 667 546

e-mail:

[email protected];

[email protected];