Copyright 2020 - Custom text here

UČENICI POSJETILI PAF

Odjeljenja 1n i 1d na času likovnog vaspitanja, kod  profesorice Ivane Ćupić, posjetili su Podgorički art festival (PAF). Ovaj festival afirmiše mlade umjetnike, pa su učenici imali priliku da pogledaju radove studenata umjetničkih  fakulteta.

 

f t g m

Gimnazija „Slobodan Škerović“

Ul. Vaka Đurovića 26

81 000 Podgorica, Crna Gora

Tel: ++382 20 664 044

Fax: ++382 20 667 546

e-mail:

[email protected];

[email protected];