Copyright 2020 - Custom text here

UČEŠĆE NA KONFERENCIJI „ŠTA POLITIKA I DRUŠTVO MOGU DA URADE ZA MLADE U CRNOJ GORI?“

Na poziv organizatora, članice Volonterskog kluba Gimnazije „Slobodan Škerović“, Anika Vilotić i Najda Bučan, prisustvovale su konferenciji „Šta politika i društvo mogu da urade za mlade u Crnoj Gori?“.

Konferencija je održana u petak, 10. maja,  u organizaciji Centra za građansko obrazovanje i Fondacije „Fridrih Ebert”.

Konferencija je upriličena s ciljem da se prezentuju i diskutuju najzanimljiviji nalazi istraživanja  iz „Studije o mladima u Crnoj Gori 2018/19“. Neke od oblasti istraživanja su: koje su osnovne karakteristike društveno-ekonomskog položaja mladih u Crnoj Gori, šta karakteriše slobodno vrijeme i način života mladih, šta su njihove ključne vrijednosti, strahovanja i nadanja, kakav je odnos mladih prema političkoj i društvenoj participaciji, koliko mladi vjeruju institucijama sistema, kako vide sistem obrazovanja i perspektivu zapošljavanja, gdje sebe vidu u budućnosti – u zemlji ili inostranstvu. Studija je dio šireg međunarodnog istraživačkog projekta Studije o mladima u državama jugositočne Evrope 2018/19, koji je simultano sproveden u 10 zemalja: Albanija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Hrvatska, Kosovo, Makedonija, Crna Gora, Rumunija, Srbija i Slovenija. Cilj projekta je da se identifikuju, opišu i analiziraju stavovi mladih i obrasci njihovog ponašanja u savremenim društvima. Više od 10 000 mladih ljudi, između 14 i 29 godina, učestvovalo je u ovom istraživanju.

f t g m

Gimnazija „Slobodan Škerović“

Ul. Vaka Đurovića 26

81 000 Podgorica, Crna Gora

Tel: ++382 20 664 044

Fax: ++382 20 667 546

e-mail:

[email protected];

[email protected];