Copyright 2020 - Custom text here

UGLEDNI ČAS IZ SOCIOLOGIJE KULTURE

U okviru nastavnih sadržaja posvećenih temi „Masovna kultura”, učenici izborne grupe 418 (IVh, IVf) kod prof. Marije Kovačević, u ponedjeljak 11. februara, izveli su skeč na temu „Umjetnik je sam sebe stvarao, slavnu ličnost stvaraju mediji”.

Cilj časa je bio da se istaknu prateće pojave masovne kulture  (kič i šund), uoče razlike između originalnih umjetničkih djela i kiča, da se istaknu recepijenti kiča, kao i vrijednosti koje promovišu današnji uzori mladih. Kroz humor i ples, predstavnici masovne kulture naglasili su sadržaje sumnjivih vrijednosti, kao i njihovu lažnu sentimentalnost, dok su predstavnici elitne kulture govorili o odnosu umjetnosti i društva, položaju umjetnika danas i poslali poruku da se „umjetnik odlikuje svojim djelima, a slavna ličnost svojim imidžom”.

U skeču su učestvovali: Jelena Radulović, Zoja Kovačević, ALeksandar Klikovac, Milica Kljajević, Ela Poleksić, Aleksandra Lutovac, Nikolaj Žarković, Aleksa Šestović, Jakša Vlahović  i Petar Davidović.

Času su prisustvovale: pedagogica Vanja Rakočević, profesorice Tanja Lučić, Biljana Babović i Marijana Laković.

f t g m

Gimnazija „Slobodan Škerović“

Ul. Vaka Đurovića 26

81 000 Podgorica, Crna Gora

Tel: ++382 20 664 044

Fax: ++382 20 667 546

e-mail:

[email protected];

[email protected];