Copyright 2020 - Custom text here

OBAVJEŠTENJE O UPISU PRVAKA

Od 17. do 21. juna 2019. godine, 8-12h, trajaće prijava na Konkurs za upis učenika u I razred srednjih škola u Crnoj Gori za školsku 2019/20. godinu.

Kandidati za upis u I razred podnose sljedeća dokumenta:

1) Prijavu na Konkurs (koju će dobiti u Školi)

2) Originalna svjedočanstva posljednja tri razreda osnovne škole.

Prema Konkursu, u Gimnaziju „Slobodan Škerović” moći će da se upiše 448 učenika i to:

1) Opšta gimnazija – 11 odjeljenja (308 učenika)

2) Opšta gimnazija s nastavom na engleskom jeziku iz predmeta fizika, biologija i istorija – 2 odjeljenje (56 učenika)

3) matematička gimnazija – 1 odjeljenje (28 učenika)

4) filološka gimnazija – 1 odjeljenje (28 učenika)

5) specijalističko sportsko odjeljenje opšte gimnazije – 1 odjeljenje (28 učenika)

 

Sa linkova koji slijede možete preuzeti Konkurs za upis učenika u prvi razred Gimnazije za školsku 2019/20. godinu, Pravilnik o načinu, postupku i vrednovanju kriterijuma za upis učenika u Gimnaziju:

 

Prijava za opštu, dvojezičnu i sportsko dojeljenje opšte gimnazije (preuzmi)

 

Prijava za matematičku i filološku gimnaziju (preuzmi)

 

Opis izbornih predmeta (preuzmi)

f t g m

Gimnazija „Slobodan Škerović“

Ul. Vaka Đurovića 26

81 000 Podgorica, Crna Gora

Tel: ++382 20 664 044

Fax: ++382 20 667 546

e-mail:

[email protected];

[email protected];