Copyright 2020 - Custom text here

OBAVJEŠTENJE

Poštovani učenici i roditelji,

Prekid nastave u školama ne znači i prekid vaspitno-obrazovnog rada, pa je predviđena kontinuirana saradnja s učenicima, ali i roditeljima. Novonastala situacija od nas traži da sve aktivnosti preusmjerimo na platformu i na druge vidove komunikacije.

Mi smo, kao što znate,  organizovali rad na našoj platformi i to je jedan od načina kojim ćemo vam omogućiti da nastavite s radom, ali i da vrednujemo vaše učešće. Naši nastavnici pripremili su prioritetne sadržaje, koji će biti emitovani na kanalu MNE Sport 2.

Uz sve ovo, koristiće se i odjeljenjske vajber grupe i mejlovi. Rad u učionici će se preseliti na računare. Stoga je važno da svi damo doprinos – i učenici, i nastavnici, i roditelji.

Učenici će biti u komunikaciji sa svojim razrednim starješinama putem sredstava komunikacije koje su izabrali, obavještavati ih, prikupljati informacije o postignućima učenika i obavještavati roditelje. 

Predmetni nastavnici će preko platforme pratiti rad učenika, davati im zadatke, seminarske radove, eseje, različite vidove provjere.

Pedagoško-psilhološka služba pružiće podršku učenicima i roditeljima putem e-maila kako bi se rješavali problemi na koje učenici nailaze, npr. u učenju. Kreiraće se i novi online sadržaji za učenike.

Dirktorica će koordinisati cjelokupnim aktivnostima i obezbijediti kontinuiranu komunikaciju s Ministarstvom prosvjete.

Realizaciju ovih aktivnosti smo već započeli, a ostale ćemo nastaviti od ponedeljka, 23. marta, o čemu ćete biti blagovremeno obaviješteni.

U ovoj nesvakidašnjoj i zahtjevnoj situaciji, u kojoj su i učenici i profesori, roditelji su naši važni saradnici. Sigurna sam, ukoliko svi damo maksimum, naša djeca neće trpjeti.

 

 

Zoja Bojanić-Lalović,

direktorica Gimnazije „Slobodan Škerović“

f t g m

Gimnazija „Slobodan Škerović“

Ul. Vaka Đurovića 26

81 000 Podgorica, Crna Gora

Tel: ++382 20 664 044

Fax: ++382 20 667 546

e-mail:

[email protected];

[email protected];