Copyright 2020 - Custom text here

ORGANIZOVANA OBUKA NASTAVNIKA U GIMNAZIJI

U petak, 1. septembra, u Gimnaziji je održana jednodnevna obuka nastavnika na temu "Debata". Ovaj program stručnog usavršavanja nastavnika dio je akreditovanog programa "Škola retorike" i uspješno ga je savladalo 14 nastavnika istorije, sociologije, filozofije, psihologije i crnogorskog-srpskog, bosanskog, hrvatskog jezika i književnosti. Obuka je realizovana u saradnji sa Fakultetom za državne i evropske studije u Podgorici, a trening su vodili mr Ivan Radević i Miloš Popović.

Obuka nastavnika

f t g m

Gimnazija „Slobodan Škerović“

Ul. Vaka Đurovića 26

81 000 Podgorica, Crna Gora

Tel: ++382 20 664 044

Fax: ++382 20 667 546

e-mail:

[email protected];

[email protected];